Ako na úhradu prolongačnej známky pre AR 2020/2021?

Prolongácia sa týka všetkých študentov, ktorí pokračujú v štúdiu nasledujúci akademický rok vrátane študentov ktorí opakujú ročník a študentov, ktorí prešli na inžinierske štúdium.

Po úspešnom prihlásení sa prostredníctvom LDAP účtu (totožné s prihlásením sa do emailu, WIFI atď) je ešte nutnou podmienkou mať disponibilný zostatok na účte.

Následne je potrebné vybrať položku zo služieb Poplatky za identifikačné preukazy, vybrať si požadovanú známku a dodatočné príplatky a kliknúť na tlačidlo Zaplatiť.

Po úhrade je v Histórii informácia o uhradení poplatkov.

Študenti ktorí ukončili 1. stupeň štúdia sa môžu prihlásiť až po zápise do 1. ročníka 2. stupňa a realizovať úhradu. Nabiť kredit si však môžete aj počas leta resp. po zápise cez tankomať umiestnený pri stredisku vydávania čipových kariet na prízemí rektorátu UNIZA.

Ako nabiť kredit na účet v eMANY?

Navýšiť disponibilný zostatok môžu všetci užívatelia, t.j. aj zamestnanci s voľnými účtami, ak nechcú aby im bola realizovaná zrážka zo mzdy.
Po nabití kreditu je ešte potrebné následne uhradiť zvolenú službu (napr. parkovné na príslušné obdobie).

Čo je eMANY?

Elektronická peňaženka Žilinskej univerzity „eMANY“ je centrálny úhradový systém, ktorý obhospodaruje účet klientov UNIZA, t.j. všetkých zamestnancov a študentov vo všetkých formách a stupňoch, najmä bezhotovostným spôsobom. Vznikol rozšírením funkcionalít stravovacieho účtu v systéme KREDIT.

Výhodou je existencia len jedného účtu pre vkladanie resp. vyúčtovanie finančných prostriedkov a súčasne možnosť napojenia viacerých systémov pre čerpanie prostriedkov za poskytnuté služby. Skladá sa z modulov:

CIELE A DÔVODY ZAVEDENIA eMANY

PLÁNOVANÉ VYUŽITIE