Ako na úhradu parkovného pre 2020?

Po úspešnom prihlásení sa prostredníctvom LDAP účtu (totožné s prihlásením sa do dochádzky, WIFI atď) je ešte nutnou podmienkou mať disponibilný zostatok na účte.
Následne je potrebné vybrať položku zo služieb Poplatok za parkovné na rok 2020 a kliknúť na tlačidlo Zaplatiť.
Po úhrade je na totožnom linku prístupná informácia o aktivovaní kartu/tagu s príslušným dátum platnosti do.

Ako nabiť kredit na účet v eMANY?

Navýšiť disponibilný zostatok môžu všetci užívatelia, t.j. aj zamestnanci s voľnými účtami, ak nechcú aby im bola realizovaná zrážka zo mzdy.
Po nabití kreditu je ešte potrebné následne uhradiť zvolenú službu (napr. parkovné na príslušné obdobie).

Čo je eMANY?

Elektronická peňaženka Žilinskej univerzity „eMANY“ je centrálny úhradový systém, ktorý obhospodaruje účet klientov UNIZA, t.j. všetkých zamestnancov a študentov vo všetkých formách a stupňoch, najmä bezhotovostným spôsobom. Vznikol rozšírením funkcionalít stravovacieho účtu v systéme KREDIT.

Výhodou je existencia len jedného účtu pre vkladanie resp. vyúčtovanie finančných prostriedkov a súčasne možnosť napojenia viacerých systémov pre čerpanie prostriedkov za poskytnuté služby. Skladá sa z modulov:

CIELE A DÔVODY ZAVEDENIA eMANY

PLÁNOVANÉ VYUŽITIE